Διάφορα
Πεδίλο ολίσθησης τρόλλεϋ ΗΛΠΑΠ
Αξονίσκος περιστροφής πεδίλου ολίσθησης τρόλλεϋ ΗΛΠΑΠ
 
Αξονίσκος περιστροφής πεδίλου ολίσθησης τρόλλεϋ ΗΛΠΑΠ
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΠΑΠ ΑΕ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΠΑΠ ΑΕ.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΗΛΠΑΠ ΑΕ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΠΑΠ ΑΕ.