Προϊόντα Ορυχείων
Άγκιστρο ραούλων τύπου γιρλάντας
 
Άγκιστρο ραούλων τύπου γιρλάντας
 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΔΛΚΜ.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΔΕΗ ΑΕ ΔΛΚΜ 26Α.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Από χάλυβα St 42 / St 44.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Γαλβάνισμα εν θερμώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή ΔΕΗ ΑΕ ΔΛΚΜ HT-9 10/10/2004.