Προϊόντα Ορυχείων
Ζυγγί σύνδεσης χιαστί μετάθετου πλαισίου ταινιοδρόμων
 
Ζυγγί σύνδεσης χιαστί μετάθετου πλαισίου ταινιοδρόμων
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΔΛΚΔΜ.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΔΕΗ ΑΕ ΔΛΚΔΜ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Σώμα από χάλυβα St 52-3.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Το σώμα με ειδική αντιδιαβρωτική βαφή. Τα σπειρώματα με κάλυψη με λάδι προστασίας.