Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ACSR
Ενωτήρας ευθυγραμμίας εξαγωνικής συμπιέσεως ACSR 95 mm² (σώμα και ψυχή)
 
Ενωτήρας ευθυγραμμίας εξαγωνικής συμπιέσεως
ACSR 95 mm² (σώμα και ψυχή)
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΕΚ. 03.20/17.01.95 (GR-261A).
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Η χαλύβδινη ψυχή είναι από χάλυβα St 37-2. Το σώμα είναι από καθαρό αλουμίνιο Α5 καθαρότητας 99,50 %.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Η χαλύβδινη ψυχή είναι επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της ΔΕΗ ΑΕ ΧΚ 11.02 / 10.3.88 (GR-181).
ΦΟΡΤΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ   Q=57000 Ν.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΗ ΑΕ   ΣΩΜΑ: 430002740
ΨΥΧΗ: 430002764