Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ACSR ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ
Χιτώνια συστροφής Aλουμινίου
 
Χιτώνια συστροφής Αλουμινίου
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ GR-172 21.1.65.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΔΕΗ ΑΕ Α-19367.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Από καθαρό αλουμίνιο.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ACSR

A/A

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΗ ΑΕ

ΤΥΠΟΣ ΑΓΩΓΟΥ
(mm2)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΑΓΩΓΟΥ (mm)

ΧΙΤΩΝΙΑ/
ΣΥΝΔΕΣΗ
1 430011492 ACSR 16 6,96 2
2 430011509 ACSR 35 10,32 2
3 430011509 ACSR 50 12,33 2
.
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

A/A

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΗ ΑΕ

ΤΥΠΟΣ ΑΓΩΓΟΥ
(mm2)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΑΓΩΓΟΥ (mm)

ΧΙΤΩΝΙΑ/
ΣΥΝΔΕΣΗ
1 430011522 AL-16 6,63 1
2 430011534 AL-35 9,66 1
3 430011546 AL-50 11,75 1
4   AL-70 13,90 1
.