Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ...
         
Στήριγμα ανάρτησης συνεστραμμένων καλωδίων
Σφιγκτήρας ανάρτησης συνεστραμμένων καλωδίων 4 Χ 120 mm² Al + 25 mm² Al