Προϊόντα για Δίκτυα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 150 KV
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ
Σφιγκτήρας ανάρτησης αγωγού προστασίας
 

Σφιγκτήρας ανάρτησης αγωγού προστασίας

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΔΝΕΜ TR-4 Αναθεώρηση Μάρτιος 2008.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   TR-4/07.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Το σώμα και ο ιππέας από σφυρήλατο χάλυβα St 37-2. Οι κοχλίες-U Μ12, ο κοχλίας Μ16 και τα εξαγωνικά περικόχλια Μ12 και Μ16 από χάλυβα. Η κοπίλια ασφαλείας από ανοξείδωτο χάλυβα.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Όλα τα χαλύβδινα μέρη είναι επιψευδαργυρωμένα εν θερμώ σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 1461/99 και ASTM A143-74 (1999).
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ   Q=70 kN.