Προϊόντα για Δίκτυα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 400 KV
Συνδετήρας παραλλήλων αυλάκων
 
Συνδετήρας παραλλήλων αυλάκων
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΔΝΕΜ TR-5 Αναθεώρηση Σεπτέμβριος 2007.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΤΑΣ-24.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   TR-5/24
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Ο κορμός από χάλυβα St 37-2. Οι κοχλίες Μ12, οι παράκυκλοι, οι παράκυκλοι ασφαλείας και τα ασφαλισμένα περικόχλια από χάλυβα. Ο ελαστικός δακτύλιος από ελαστικό.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Όλα τα χαλύβδινα μέρη είναι επιψευδαργυρωμένα εν θερμώ σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 1461/99 και ASTM A143-74 (1999).