Προϊόντα Ύδρευσης
Ανοξείδωτα Μανσόν Επισκευής σωληνώσεων δικτύων πόσιμου ύδατος
Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής ολικής περιφερειακής ρωγμής σωλήνα σειρές "EASY FIX"...
Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής ολικής περιφερειακής ρωγμής σωλήνα με ένα αρμό...
         
Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής ολικής περιφερειακής
ρωγμής σωλήνα με ένα αρμό και με μία βίδα τύπος RC-1B1.

Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής ολικής περιφερειακής
ρωγμής σωλήνα με ένα αρμό και δύο βίδες τύπος RC-1B2.

Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής ολικής περιφερειακής
ρωγμής σωλήνα με ένα αρμό και ντίζες τύπος RC-1BS