Προϊόντα Ύδρευσης
Μανσόν παροχής με δύο αρμούς με διακλάδωση ΤΑΥ Φλάντζα τύπος FSC-1
         
Μανσόν παροχής
με δύο αρμούς με διακλάδωση
ΤΑΥ Φλάντζα
τύπος FSC-1
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΝΣΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΑΥ ΦΛΑΝΤΖΑ
1. Προφυλάξεις
1.
Κάντε έλεγχο στην διάμετρο του σωλήνα και σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά σε μέγεθος μανσόν.
2.  
Βεβαιωθείτε ότι το λάστιχο στεγανοποίησης είναι τοποθετημένο ομοιόμορφα γύρω από το στόμιο.
3.  
Καθαρίστε το σωλήνα για να αφαιρέσετε όσο το δυνατόν περισσότερους ρύπους και διάβρωση από την επιφάνεια. Ξύστε το σωλήνα για να αφαιρέσετε τους ρύπους και τη διάβρωση έτσι ώστε η επιφάνεια να είναι ομαλή. Χρησιμοποιήστε σαπουνώδες ύδωρ εάν είναι απαραίτητο. Μην χρησιμοποιείτε ΚΑΝΕΝΑ γράσο στο ελαστικό περίβλημα.
4.  
Αφαιρέστε τα περικόχλια, τις ροδέλες και τους ιππείς από τους κοχλίες προσέχοντας να μην χαθούν τα περικόχλια και οι ροδέλες.
5.  
Κρατήστε τα σπειρώματα των βιδών μακριά από ξένο υλικό για να διευκολύνουν το σφίξιμο.
6.  
Αποφύγετε τα χαλαρά γαλλικά κλειδιά συναρμολογήσεων, ή τα γαλλικά κλειδιά που είναι πάρα πολύ κοντά σε μήκος για να επιτύχετε τη κατάλληλη ροπή σύσφιξης στα περικόχλια.
2. Οδηγίες Χρήσεως
Βήμα 1  
Τοποθετείστε τον αρμό του μανσόν με την ΤΑΥ φλάντζα πάνω στον σωλήνα και φέρετε τον σε κατάλληλη θέση.
Βήμα 2  
Φέρετε τον κάτω αρμό σε θέση εξασφαλίζοντας ότι οι κοχλίες είναι τοποθετημένοι μεταξύ των υποδοχών των αυτιών στο πάνω μέρος του μανσόν.
   
Ελέγξτε ότι οι άκρες του ελαστικού ένθετου κατα μήκος του πάνω και του κάτω μέρους του μανσόν επικαλύπτονται και δεν είναι διπλωμένες.
Βήμα 3  
Τοποθετείστε τους ιππείς, τις ροδέλες και τα περικόχλια και συσφίξτε τα περικόχλια με το χέρι. Σφίξτε όλα τα περικόχλια ομοιόμορφα. Χρησιμοποιείστε ένα γαλλικό κλειδί με τουλάχιστον μια μακριά λαβή 300 χιλ ξεκινώντας από τους κεντρικούς κοχλίες εναλλασσόμενο στις δύο πλευρές του μανσόν. Συνιστώμενη ροπή : 7 Kg / m.
   
Το κενό μεταξύ των δύο αρμών σε κάθε πλευρά θα πρέπει να είναι το ίδιο όταν τα περικόχλια δεν είναι πλήρως σφιγμένα.Μειώστε την ροπή ομοιόμορφα σε όλα τα περικόχλια.
   
Πάντα κάνετε δοκιμή πίεσης για διαπίστωση διαρροών προτού κάνετε παροχή στον σωλήνα. Εάν υπάρχει διαρροή επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3. Μετά κάνετε δοκιμή πιέσεως ξανά.
Βήμα 4  
Περιμένετε 20 λεπτά και μετά ξανασφίξτε στην κατάλληλη ροπή.
   
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν εγκαθίσταται σε πλαστικούς σωλήνες, μην χρησιμοποιείτε το σαπωνώδες ύδωρ στο ελαστικό περίβλημα και μειώστε τη συνιστώμενη ροπή κατά 50% για να αποφευχθεί η εξώθηση του ελαστικού περιβλήματος.