Προϊόντα για Δίκτυα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 150 KV
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΦΑΣΕΩΣ
Σφιγκτήρας Τέρματος βαρύ αγωγού
 
Σφιγκτήρας Τέρματος βαρύ αγωγού
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΔΝΕΜ TR-4 Αναθεώρηση Μάρτιος 2008
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   TR-4/21
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Η χαλύβδινη ψυχή από χάλυβα St 37-2. Το σώμα και ο ακροδέκτης από καθαρό αλουμίνιο Α5 καθαρότητας 99,50 %. Οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες από χάλυβα St 37-2.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Όλα τα χαλύβδινα μέρη είναι επιψευδαργυρωμένα εν θερμώ σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 1461/99 και ASTM A143-74 (1999).
ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ   Q=97 kN.