Προϊόντα για Δίκτυα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 150 KV
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΦΑΣΕΩΣ
         
Σφιγκτήρας Τέρματος ενισχυμένου
ελαφρού αγωγού
Σφιγκτήρας Τέρματος βαρύ αγωγού
Συνδετήρας βαρέως αγωγού
         
Χιτώνιο επισκευής βαρέως αγωγού