Προϊόντα για Δίκτυα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 150 KV
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΦΑΣΕΩΣ
Χιτώνιο επισκευής βαρέως αγωγού
 
Χιτώνιο επισκευής βαρέως αγωγού
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΔΝΕΜ TR-4 Αναθεώρηση Μάρτιος 2008.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   TR-4/27.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Από Αλουμίνιο A5 99,50 %.